sâmbătă, 29 ianuarie 2011

Observatii la proiectul de Lege privind modificarea O. G. 75/2000

OBSERVAŢII
la
Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei nr. 75/2000 privind autorizarea experţilor criminalişti care pot fi recomandaţi de părţi să participe la efectuarea expertizelor criminalistice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi privind Regulamentul pentru autorizarea laboratoarelor private de expertize criminalistice


                         
                       
                        Proiectul, elaborat şi sustinut de Ministerul Justiţiei, este neclar încă din titlul său  care se referă la trei probleme complet diferite numerotate cu art. I, art. II şi art. III astfel:
                        art. I. modificarea şi completarea Ordonanţei nr. 75/2000 privind autorizarea experţilor criminalişti care pot fi recomandaţi de părţi să participe la efectuarea expertizelor criminalistice
                        art. II.modificarea şi completarea Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi
                  art. III. Regulamentul pentru autorizarea laboratoarelor private de expertize criminalistice

                        Art. I. desfiinţează practic reglementările referitoare la constituirea (autorizarea) unui corp distinct de experţi criminalişti din rândul cărora părţile în proces pot alege si recomanda pe cei care le vor reprezenta, participând la efectuarea expertizelor criminalistice care au fost  dispuse de organele judiciare laboratoarelor şi Institutelor criminalistice de stat şi îl înlocuieşte cu un Tabel centralizat care cuprinde absolut toţi experţii criminalişti salariaţi ai Ministerului Justiţiei şi ai Ministerului Administraţiei şi Internelor.
                        Acest articol cuprinde numeroase confuzii, ambiguităţi sau neclarităţi, generate de reglementările contradictorii pe care le conţine. Iată câteva exemple:

1.         Prima dintre aceste reglementări se referă la dobândirea calităţii de Expert criminalist.  Nu este clar dacă această calitate se dobândeşte odată cu încadrarea în Institutele si laboratoarele de criminalistică (aşa cum se prevede în art. I, la punctele 2, 3 şi 5) sau după înscrierea în Tabelul nominal cuprinzând experţii criminalisti autorizati, constituit la nivel naţional, de Ministerul Justiţiei (conform pct. 8 din partea I).
             Se creează impresia că simpla angajare sau înscriere pe Tabel  sunt condiţii suficiente pentru ca o persoană să devină expert criminalist.
                
                 2.  A doua se referă la calitatea de expert criminalist autorizat.        Nu este clar dacă această calitate se referă la experţii oficiali sau la cei independenţi (privaţi).
 Dacă raţiunea întocmirii „Tabelului nominal cuprinzând experţii criminalişti autorizaţi” este aceea  de a oferi părţilor în proces, posibilitatea să-şi aleagă un expert independent care să le reprezinte la efectuarea expertizei, rezultă că în acest tabel  nu trebuie să fie trecuţi  experţii care îşi desfăşoară activitatea în cadrul institutelor publice sau laboratoarelor publice (aşa cum se prevede în art II, secţiunea a 2-a art 896).
                  Din lectura art. I, punctele 3, 5, 7, 8 şi 11 rezultă că pe acelaşi tabel se trec toţi experţii criminalişti din România indiferent că sunt independenţi sau angajaţi ai M.J.ori M.A.I.
                 3. Deşi se vorbeşte de „regulile generale de autorizare” ale experţilor criminalişti (art. I, pct.11), aceste reguli de autorizare nu se regăsesc în nici unul   dintre cele trei articole  ale proiectului de lege numerotate cu I,II,III. Practic dispare notiunea de „expert criminalist autorizat”
               
     4. In art. III se propun reglementări  cu privire la autorizarea laboratoarelor private de expertize criminalistice dar nu se vorbeşte nimic despre experţii criminalişti privaţi, astfel încât din lectura acestui proiect de lege rămâi cu convingerea că expertii criminalisti angajati la stat sunt in acelasi timp si experti criminalişti privaţi dacă şi-au constituit laboratoare private de expertiză criminalistică, fie individual, ca persoană fizică autorizată, fie prin asociere, ca societate civilă profesională cu răspundere limitată şi personalitate juridică,   
               
               5 Deşi prin acest art. III. proiectul se doreşte a fi un promotor al liberalizării profesiei de expert criminalist şi un act normativ care desfiinţează monopolul de stat asupra expertizei criminalistice, prin instituirea unei comisii mixte formată din reprezentanţii a două ministere, MJ şi MAI care va acredita şi va autoriza funcţionarea laboratoarelor criminalistice independente (particulare) se anulează practic privatizarea acestora.
               Toate profesiile libere  ( psihologi, mediatori, avocaţi, farmacişti. medici etc.) precum şi alte categorii de experţi (tehnici, contabili, medici legisti) au organisme independente de conducere alese de  organizaţiile profesionale respective şi nu sunt dependente de niciun Minister.
                 Din motivele susmenţionate ca şi din altele, considerăm că acest proiect  ar trebui să se refere în exclusivitate la modificarea şi completarea Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea. 

                
                 Problemele de la art. I şi art. III ale proiectului susmenţionat sunt reglementate mai complet, mai clar şi cu respectarea normelor europene în materie în  Proiectul de lege privind exercitarea profesiei de expert criminalist privat. Organizarea şi funcţionarea Colegiului Experţilor Criminalişti  din România, iniţiat de Asociaţia Criminaliştilor din  România împreună cu Senatul României şi publicat pe sit-ul Asociaţia Criminaliştilor din  România unde poate fi consultat de oricine.                                                                                   

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu