vineri, 11 mai 2012

„Tabelul nominal cu experţii criminalişti autorizaţi" 

 nu răspunde cerinţelor justiţiabililor

 

        Conform atribuţiilor prevăzute în Legea nr. 156 / 2011, Ministerul Justiţiei a publicat pe site-ul său oficial şi   în Monitorul Oficial al României nr. 4482 din 16 decembrie 2011, Partea a IV a „Tabelul nominal cu experţii criminalişti autorizaţi, potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 75 / 2000 privind organizarea activităţii de expertiză criminalistică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 488 / 2002, modificată şi completată prin Legea nr. 156 / 2011”.
     Conform spiritului legilor susmenţionate, acest Tabel ar trebui să fie un instrument util la dispoziţia Instanţelor judecătoreşti, a organelor de urmărire penală şi a părţilor aflate în proces, pentru alegerea, încuviinţarea, respectiv numirea experţilor criminalişti şi implicit  pentru sporirea celerităţii actului de justiţie.
      Modul în care a fost conceput şi realizat evidenţiază faptul că autorii acestuia  nu au respectat nici-un criteriu de grupare a experţilor înscrişi, criteriu menit să uşureze alegerea acestora de către organele judiciare sau de părţile aflate în proces.
     Experţii nu sunt grupaţi în ordine alfabetică, după judeţul de domiciliu sau după competenţa teritorială a Instanţelor.
     Tabelul nu prevede posibilitaţi moderne si rapide de contactare a expertului cum ar fi : telefon, E-mail, site, etc. Singurele informaţii în acest sens sunt o adresă postală nr. si seria carţii de identitate.
      Nu se ţine seama de compatibilitatea sau incompatibilitatea experţilor. De exemplu, în Legea nr. 156 / 2011, la art.V, al. 7 (SECTIUNEA a 2 a-Incompatibilităţi şi interdicţii), se prevede expres că „Experţilor criminalişti le este interzis: a) sa participe la efectuarea expertizelor criminalistice in perioada in care deţin calitatea de experţi criminalişti in cadrul INEC; b) sa efectueze expertize criminalistice in afara celor realizate in cadrul INEC”. Dispoziţii cu privire la incompatibilitatea experţilor criminalişti din Poliţie  se regăsesc şi in Legea nr. 218/2002 privind organizarea si functionarea Politiei Romane actualizata prin Legea 60/2009 şi în Legea privind statutul poliţistului.
     Concret, tabelul cuprinde în proporţie de peste 85%  angajaţi ai statului, fie ai Ministerului Justiţiei (Institutul Naţional de Expertize Criminalistice - INEC), fie ai Ministerului Administraţiei şi Internelor (unităţi din subordinea Inspectoratului General al Politiei Române). În faţa acestui Tabel cel care doreşte să consulte ori să angajeje un expert criminalist autorizat, este dezinformat si descurajat.
    De exemplu pentru expertiza grafică sunt înscrise în tabel 234 de nume. Dintre acestea, 183 reprezintă experţii angajaţi ai celor două ministere, deci incompatibili şi doar  51, experţi autorizaţi compatibili, care pot fi recomandaţi de părţile aflate în proces să participe la efectuarea expertizelor criminalistice dispuse de instanţe sau care pot sa le consilieze ori să efectueze expertize extrajudiciare.   
      Din relatările justiţiabililor aflaţi în situaţia de a consulta Tabelul cu experţi criminalişti autorizaţi  rezultă că şansele de a alege un expert compatibil sunt extrem de reduse datorită modului în care este întocmit tabelul.
     Până a ajunge la unul dintre cei compatibili, care sunt răspândiţi  fără nicio regulă şi în prima parte şi la mijlocul şi în ultima parte a tabelului, consultantul Tabelului va trebui sa telefoneze la INEC ori la Inspectoratele de politie, să ceară legătura cu expertul al cărui nume a fost ales din tabel, legătură care de cele mai multe ori este refuzată sub pretextul  respectării unor regulamente interioare. Dacă totuşi reuşeşte, expertul contactat îi va răspunde( după ce  înţelege despre ce este vorba ) că se află în incompatibilitate… Şi încercările se vor repeta de „n” ori până când va nimeri expertul potrivit.
     Ţinând seama de cele prezentate, se impune  demararea unei operaţiuni de  restructurare a Tabelul nominal cu experţii criminalişti autorizaţi, astfel încât acesta să devină cu adevărat un instrument de lucru  funcţional, atât pentru Instanţe cât şi pentru justiţiabili.
   În acest scop, compartimentul de specialitate din cadrul Ministerului Justiţiei  ar trebui să colaboreze cu Asociaţiile profesionale ale experţilor criminalişti autorizaţi pentru găsirea celor mai bune formule de prezentare atât pe site-ul oficial al MJ, cât şi la nivelul fiecărei Instanţe.
    După studierea  diferitelor liste si tabele cu practicanţii unor profesii liberale cum ar fi: avocaţi, medici, psihologi, mediatori, experţi tehnici judiciari, experţi contabili, etc.
    Apreciem că modelul utilizat de mediatori ar fi cel mai potrivit cerinţelor impuse de publicarea experţilor criminalişti.
     In Tabloul mediatorilor autorizaţi  se pot accesa rapid  numele şi prenumele, in ordine alfabetică, total sau pe judeţe. La fiecare mediator există o rubrica intitulată „Detalii” unde se prezintă date referitoare la: sediul profesional, pregătire, vechime inprofesie, domenii de specializare, forma de practicare a profesiei, asociatii si organizatii profesionale unde este membru, date de contact(telefon, E-mail, Web).  Interesantă este posibilitatea rapidă de verificare a statusului celui înscris care prevede trei posibilităţi: „Are drept de exercitare”, „Nu are drept de exercitare” şi „Suspendat”. 
           
      Ne exprimăm opinia că realizarea unui Tabel nominal cu experţii criminalişti autorizaţi, modern şi uşor accesibil pentru orice persoană interesată ar contribui la creşterea celerităţii actului de justiţie, şi ar răspunde mai bine cerinţelor justiţiabililor. 

              Expert criminalist autorizat,
              Conf. univ. dr. Gh. Păşescu

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu